آنچه مشتریان ما می گویند

بسیار خرسندیم که شرکت تجهیز نماد تیوا همواره گوشی شنوا برای انتقادات و پیشنهادات مشتریان عزیزمان بوده است، لذا در راستای بهبود عملکرد و خدمات شرکت خواستاریم تا نظرات خود را با ما در میان بگذارید.